foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

 

Kancelaria Parafialna czynna jest w dni powszednie od poniedziałku do czwartku w godz.17.00-18.00 oraz w sobotę w  godz.9.00-10.00

w sprawach pilnych proszę dzwonić pod nr.

tel:95/7468120

 


 

W kancelarii parafialnej załatwiane są następujące sprawy:

  • realizowane są formalności przed chrztem św., bierzmowaniem, ślubem, pogrzebem,
  • wydawanie metryk czyli świadectwa chrztu św.,
  • zamawianie intencji Mszy św.,
  • przyjmowanie na wypominki,
  • zgłaszanie osób chorych do posługi sakramentalnej,
  • porady duszpasterskie.

 


 

Pogrzeb Katolicki

 

Katolicki pogrzeb przysługuje ludziom wierzącym i praktykującym. Zgodnie z prawem Kościelnym powinien odbyć się w parafii zamieszkania zmarłego.
Przed pogrzebem w kancelarii należy przedłożyć:

  1. Zaświadczenie o przyjęciu sakramentów świętych przez zmarłego (sakrament pojednania oraz namaszczenia chorych);
  2. Akt zgonu z U.S.C.;
  3. Pozwolenie ks. Proboszcza, jeżeli pogrzeb ma się odbyć poza parafią.

 


 

Wypominki

 

Imiona i nazwiska zmarłych przyjmujemy w Kancelarii parafialnej lub zakrystii.
Msza św. w intencji zmarłych poleconych w wypominkach jest sprawowana w każdy poniedziałek miesiąca listopada o godz. 17:00.
Nabożeństwo wypominkowe w listopadzie codziennie w dni powszednie po mszy świętej o godz.17.00

 


 

Sakrament chorych

 

Chorych należy zgłaszać do Kancelarii Parafialnej lub zakrystii. Duszpasterz odwiedza chorych w pierwsze piątki miesiąca od godz.16.00.Co miesiąc będzie sprawowana msza święta w domu chorego (co miesiąc w innym domu)

 


 

Intencje Mszalne

 

Intencje mszalne można zamawiać po każdej Mszy św. w zakrystii lub w godzinach urzędowania w Kancelarii Parafialnej. Można dokonywać rezerwacji terminów Mszy

 


 

Sakrament Pokuty

 


Posługa sakramentalna w konfesjonale sprawowana jest codziennie pół godziny przed mszą świętą.
W pierwszy piątek miesiąca – godzinę przed mszą świętą.


INFORMACJA

Jak przekazać darowiznę na Kościół i odliczyć ją od podatku

 


Prawo podatkowe wyróżnia dwa sposoby wsparcia działalność parafii: na cele kultu religijnego i na cele charytatywno-opiekuńcze. Te dwa sposoby wsparcia działalności parafii istotnie się różnią w sensie podatkowym.

Darowizna na cele kultu religijnego

Najpopularniejszym sposobem wsparcia działalności parafii, wartym jeszcze większego rozpropagowania, jest darowizna na cele kultu religijnego, zwanego również „darowizną z limitem”. Chcąc ją rozliczyć w rocznym PIT, należy spełnić wymogi, o których mówi ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Odliczenie od podatku przysługuje od kwoty przekazanej darowizny, maksymalnie do 6 % rocznego dochodu podatnika (w przypadku osób prawnych – do 10 %). Należy pamiętać, że do tego limitu włączamy również wydatki na cele związane, np. z krwiodawstwem czy innymi organizacjami. Należy pamiętać o celu darowizny, który musi dotyczyć wydatków związanych z kultem religijnym, czy bieżącą działalnością kościoła, np. remontami obiektów kościelnych, zakupem szat czy innych paramentów liturgicznych, prac porządkowych, utrzymania kościoła. Do sumy przekazanej jako darowiznę na cele kultu religijnego nie można wliczyć wydatków na działalność charytatywno-opiekuńczą, ani 1% jaki przekazujemy na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Darowizna na cele charytatywno-opiekuńcze

Darowizna na cele charytatywno-opiekuńcze różni się od darowizny przeznaczonej na cele kultu religijnego. Jest o niej mowa w ustawie o stosunku Państwa do kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku tej darowizny możemy odliczyć pełną kwotę darowizny, bez względu na jej wysokość, może to być nawet do100 % dochodu. Przykładowo działalność charytatywno-opiekuńcza Kościoła katolickiego obejmuje m.in. prowadzenie zakładów dla sierot, starców, osób upośledzonych fizycznie i umysłowo, prowadzenie szpitali oraz aptek, pomoc dla osób dotkniętych powodzią, organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w potrzebie, pomoc osobom ubogim, itp.

Wniosek: Jeśli wpłacamy na konto parafii określoną kwotę z dopiskiem „na remont kościoła”, będzie to darowizna na cele kultu religijnego (do 6 % lub w przypadku osób prawnych – do 10 %), zaś przekazana kwota z dopiskiem „na zapewnienie wypoczynku dzieciom i młodzieży w potrzebie” – będzie to darowizna na działalność charytatywno-opiekuńczą (do 100 %) rocznego dochodu podatnika.

Dokumentacja darowizn

Do skutecznego odliczenia podatnik musi spełnić dwa podstawowe warunki.

Pierwszy wymóg, to po dwóch latach od przekazania darowizny należy postarać się o sprawozdanie z wykorzystania darowizny. Należy pamiętać, że to na podatniku ciąży obowiązek zgłoszenia się do parafii po sprawozdanie, na którym ciążą warunki przewidziane do skorzystania z ulgi.

Drugi wymóg, to pokwitowanie. Pieniądze muszą być wpłacone na rachunek bankowy parafii. Konieczne jest zaznaczenie celu darowizny. Dzięki temu będziemy dysponować dowodem wpłaty, która umożliwi nam wpisanie do deklaracji rocznej (czyli w PIT/0) ogólnej kwoty darowizny oraz tej odliczanej, a także nazwy i adresu obdarowującego (konkretny podatnik), jak i obdarowanego (proboszcz parafii). Natomiast inne sposoby wpłat (np. Kasa przyjęła lub zaświadczenie wpłaty napisane przez proboszcza) są kwestionowane przez organy podatkowe.

Ponadto, jeśli chodzi o darowizny na cele charytatywno-opiekuńcze niezbędne jest pokwitowanie jej odbioru przez obdarowanego (przez proboszcza parafii) oraz w terminie 2 lat od dokonania darowizny dostarczenie przez obdarowanego sprawozdania z jej rozliczenia na cele charytatywno-opiekuńcze. Z tego powodu najczęściej zawierane są umowy darowizny pomiędzy parafią a podatnikiem. Sprawozdanie winno być na tyle dokładne, aby urząd podatkowy mógł dokonać kontroli przedstawionych w nim faktów. Należy dodać, iż darowizny nie muszą być zawsze pieniężne. Mogą być w naturze, rzeczowe np. cegły na budowę kościoła, czy domu parafialnego, okna, drzwi, dachówki, płytki,
meble, drewno, itp. Wartość przedmiotu darowizny ustala się na drodze umowy. Wycena tej darowizny winna odzwierciedlać realne kwoty rynkowe. Wszelkie ich zawyżanie mogą zakwestionować urzędy podatkowe.

Darowizny od dochodu mogą odliczać podatnicy rozliczający się według skali podatkowej oraz ryczałtowej. Nie jest to możliwe w przypadku osób płacących podatek liniowy (19 %).

Obok przedstawionych dwóch sposobów wspierania działalności Kościoła należy odróżnić 1 % podatku, jaki staje się obecnie ”modny” u podatników przekazujących na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Więcej informacji o darowiznach na Kościół :tutaj

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2010 r. nr 51, poz. 307)

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 2000 r. nr 54, poz. 654)

Art. 55 ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 1989 r. nr 29, poz. 154)

WZÓR DOKUMENTÓW DO POBRANIA: TUTAJ

Msze Święte

Kościół Parafialny

Mostkowo

Niedziela: 8.00,12.30

W tygodniu:19.00

sobota 8.00

Kościół Strąpie 

Niedziela:11.00

Kościół Dzikowo

Niedziela:10.00

Kaplica Jedlice

Niedziela: 9.00

 

Módl Się Za Nami

 

Kuria Szczecin

 


Seminarium Duchowne

 

Dziekanat Lipiany

 

OSP MOSTKOWO


Informacje o plikach cookie Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk